Mobilní domy a jejich konstrukce

Modulární objekty mimo jiné vynikají vlastností mobility. Vzhledem ke své tuhosti navíc oproti běžným stavbám umožňují ušetřit čas, materiál a tedy i finance na základových konstrukcích. Základové konstrukce pod modulární stavby vycházejí z osvědčeného principu zakládání dřevostaveb "crawle-space", kdy se celý objekt osazuje cca 300 mm nad úroveň terénu. Pod stavbou tak může proudit vzduch a odvádět přebytečnou vlhkost. Systém je navíc výhodný i z ekologického hlediska, protože nedochází ke zbytečnému znehodnocování půdy. Jednoduché nízkopodlažní koncepty staveb je možné umisťovat na vrtaných pilotech (např. firmy Krinner). Tyto piloty mají v případě přesunu stavby výhodu možnosti vyvrtání a opětovného použití v jiné lokalitě. Ostatní typy staveb a části objektů s vysokým provozním zatížením se osazují na betonové nebo železobetonové základy ve formě jednoduchých patek nebo pasů (příp. desek). I u těchto základových konstrukcí tedy dochází k ušetření financí na množství použitého materiálu. V případě osazení na betonové základy jsou tyto opatřeny vrstvou hydroizolačního pásu a geotextilie pro zabránění vzlínání vlhkosti do konstrukce a mechanickému poškození.

Mobilní domy a provedení střech

Vzhledem k funkcionalistickému pojetí modulárních staveb a mobilních domů je nejběžnějším typem zastřešení plochá střecha. Standardně dodávaným typem je nepochozí plochá střecha zateplená čedičovými spádovými klíny s nakašírovaným hydroizolačním pásem. Střešní rovina je pak opatřena vrstvou zátěžového kačírku. V duchu našich environmentálních cílů doporučujeme i realizace střech ozeleněných, příp. doplnění střechy osazením fotovoltaických panelů a solárních kolektorů pro předehřev vody. Díky propojení se stávajícími technologiemi čistíren odpadních vod tak může vzniknout prakticky energeticky nezávislý objekt. Pokud to vhodné architektonické řešení vyžaduje, osazujeme modulární stavby i libovolnými konstrukcemi šikmých střech.

Jednotlivé stavební dílce jsou pak navzájem sbíjeny a šroubovány tak, aby byla zajištěna dostatečná tuhost celého modulu:

V případech, kdy se jedná o nadměrně zatíženou a namáhanou konstrukci, osazují se jednotlivé dílce zpevňujícími prvky z ocele nebo dalšími dřevěnými profily. Pokud se jedná o enormní zatížení, je samozřejmě možné dodání dalšího vyztužení ve formě vlepovaných uhlíkových profilů nebo zkombinováním s běžnými ocelovými válcovanými profily používanými ve stavebnictví.

Vyztužování konstrukcí mobilních domů

Mobilních domy - rostoucí bydlení kdekoliv...

umožňuje mladým lidem (a nejenom jim) pořídit si takové bydlení, na které skutečně mají

Gabiony ČR na klíč!

Nabízíme kvalitní realizaci gabionů na klíč nebo i prodej materiálů primárně v Praze, ale i po celé ČR. Gabiony ČR pro vás!

Výhody mobilních domů:

Využití mobilních domů:

Copyright (c) 2011 - 2013 | bydletekdekoliv.cz | Odkazy | bdesigner.cz - Tvorba www stránek Olomouc | nahoru ↑